papuošimas

papuošimas
papuoši̇̀mas dkt. Stãlo papuoši̇̀mas.

.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • papuošimas — papuošìmas sm. (2) 1. → papuošti 1: Indai yra skiriami ne tik valgiui, bet ir stalo papuošimui rš. Molio ir metalo kūryboje dominavo tos pačios formos, skyrėsi tik papuošimo būdai rš. | refl.: Mes liuobam dėl pasipuošìmo užsidėt akinius Akm. 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antlangė — añtlangė sf. (1), antlangė (1) Š 1. GK1939,116 lango užuolaida: Añtlanges pakabinti BŽ160. Jis buvo užmiršęs sutraukt antlangių tarpus, ir mėnesiena veržės pro juos rš. 2. architektūrinis rėmų papuošimas aukščiau lango: Langai puošiami viršuje… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkrimsti — apkrim̃sti, àpkremta, apkrim̃to tr. K, Š; SD220, Q77 apgraužti, apkramtyti: Kaulą apkrimtaũ J. Dėl ko tai pats papuošimas bliūdo – uodega neciela? Atsakė: tatai šunys bjaurybės apkrimto M.Valanč. Neik tvartan valgydamas, pelės gyvulius apkrim̃s …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsodas — ãpsodas sm. (3) Š, apsodas (1) 1. buožė, kriaunos, įtvaras: Jis ne šaute šauna, bet ãpsodu muša Kp. Pjūklu padirbo ãpsodą Sml. Gražios kriaunos, puikus apsodas to peilio J. Peilį be apsodė̃lio nesmagu laikyti Krok. 2. žr. apsodai 1: Pypkės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptaisas — ãptaisas sm. (3b) 1. drabužis, apdaras, apsirengimas: Sušalsi belakstydamas tokiuo ãptaisu Srv. Jis negali ganėtinai pasitiekti nei peno, nei aptaiso A1884,4. Jų vienodi aptaisė̃liai, kepurių žali lankeliai Kp. 2. aptaisymas, papuošimas: Arklys …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptaisymas — aptaĩsymas sm. (1) 1. Rtr → aptaisyti 1. 2. refl. → aptaisyti 3 (refl.): Koks ten apsitaĩsymas – koja mėlena! Rdn. 3. → aptaisyti 5: Ji džiaugėsi kambario aptaisymu rš. 4. Rtr, NdŽ, KŽ → …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • auksai — auksaĩ sm. pl. (3) 1. iš aukso padaryti daiktai: Surinko visus auksus ir atidavė Pn. 2. papuošimas auksu, paauksavimas: Pastovėjo knygos drėgnumoj, ir visi auksaĩ nutrupėjo Rdm. 3. su auksu verpti, šilkiniai siūlai: Šokėja susijuosė žibančiu,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dzindzilas — sm. maskatuojantis papuošimas: Parsinešė krominę su visokiais dzindzilais apkabintą pypkę rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gašas — gãšas (plg. gašyti) sm. (2) Š papuošimas, papuošalas: Merga pragaišo su savo gãšais J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grazna — 1 graznà sf. (4) K.Būg; M grožis, pagražinimas, papuošimas: Kokia čia graznà tie visokie barškučiai, žibučiai! Jrb. Mat kokia čia graznà – ežeras blizga, ten pušynas matyti Kair. Nei čia grazna kokia, nei čia ką Bsg. Nemenk gėrėjos ta visa… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”